Mateusz Banaszkiewicz

Mateusz Banaszkiewicz

Trener, Psycholog zdrowia

Jedyna wolność to zwycięstwo nad samym sobą.F. Dostojewski

Trener, ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia i świadomej pracy z emocjami i nawykami.

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Trenerów Biznesu – INTRA. Obecnie wykładowca i doktorant Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym (ZPP) stanowiącego część struktur kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT.

Jego misją jest popularyzowanie naukowego podejścia do kwestii emocji i wspieranie ludzi w radzeniu sobie ze stresem, zwiększaniu zadowolenia z życia oraz poprawie stanu zdrowia dzięki zmianie nawyków.

Współpracuje z różnymi grupami wiekowymi i zawodowymi m.in. z lekarzami, pracownikami dużych organizacji, nauczycielami i młodzieżą.

W ramach programów profilaktycznych dla firm prowadzi warsztaty poświęcone radzeniu sobie ze stresem, silnej woli i zmianie nawyków.

Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Mateusz Banaszkiewicz