Autoprezentacja i wizerunek biznesowy

Świadomie lub nie, budujesz swoją markę – jak zrobić to najlepiej?

Wiemy, że samoświadomość jest podstawą budowania marki osobistej.

Kreowanie własnego wizerunku wymaga nie tylko wiedzy, ale i treningu.

Nad czym pracujemy?

Analiza mocnych stron

Trening autoprezentacji

Budowanie ścieżki kariery

Budowanie wiarygodności i zaufania w relacjach biznesowych

Kreowanie indywidualnego stylu w oparciu o zasady dress codu

Elevator Pitch – jak opowiedzieć o sobie w 15 sekund

Najefektywniejsze formy współpracy

Doradztwo indywidualne

Zajęcia indywidualne - prezentacja kariery (konkursy, rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne)

Coaching kariery

Warsztaty grupowe - autoprezentacja i marka osobista

Profesjonalny wizerunek w biznesie

Warsztaty z make up artist