Efektywność i komunikacja

Najbardziej efektywne formy pracy w tym obszarze:

Warsztaty grupowe

Efektywna komunikacja w zespołach (również rozproszonych i multikulturowych)

Warsztaty grupowe

Prowadzenie spotkań biznesowych i telekonferencji

Warsztaty z elementami integracji zespołów

Niezwykłe, pobudzające warsztaty z elementami gier symulacyjnych, improwizacji i technikami dramowymi