Zarządzanie stresem i emocjami

Najbardziej efektywne formy pracy w tym obszarze:

Warsztaty grupowe

Instrukcja obsługi stresu – jak przekuć stres na pozytywną mobilizację?

Programy promocji zdrowia

Work and wellnes – jak dbać o balans w życiu osobistym i zawodowym, wypracowywać zdrowe nawyki i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Wykłady interaktywne

Dawka wiedzy, inspiracji i przykłady ćwiczeń do pracy z emocjami w sytuacjach biznesowych

Zajęcia indywidualne

Jak pracować ze stresem i emocjami związanymi z związanymi z wystąpieniami publicznymi